Psykiatriveckan 2024 pågår tisdag 5 november – fredag 8 november

Psykiatriveckan 2024 fortsätter på temat Samsjuklighet där fokus kommer att vara på beroende, somatik, stigma och samskapande lösningar. Temat Samsjuklighet följer upp förra årets tema för Psykiatriveckan och det efterföljande seminariet på Infoteket. Se mer på Hjärnkoll Uppsala läns youtubekanal.

Psykiatriveckan inleds varje dag med en Levande bok från Hjärnkoll. En moderator lotsar genom dagens olika föreläsningar och samtal med egenerfarna, forskare och professionen. Tiderna är kl 13-17.

Vi livesänder hela Psykiatriveckan via plattformen Zoom. Föreläsningarna går också att följa på plats i Drakensalen, Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 i Uppsala. Föreläsningarna spelas in och läggs sedan upp på Youtube.

Psykiatriveckan genomförs i samarbete med FoU socialtjänst, Funktionsrätt Uppsala, Psykiatrin Akademiska, Vuxenskolan, BRiU och Initcia med medel från Region Uppsala.

Håll utkik på vår hemsida och sociala medier där vi uppdaterar om Psykiatriveckan och dess program!

Tidigare seminarium om Samsjuklighet på Infoteket

Den 12e mars 2024 arrangerade Hjärnkoll Uppsala län seminariet “Samsjuklighet – vad menar vi med det?”  – ett panelsamtal med Hjärnkollambassadörer, tjänstepersoner och intresseföreningar på Infoteket i Uppsala.

Samsjuklighet var temat på Psykiatriveckan 2023 – ett viktigt ämne och många människor har erfarenheter av hur det kan gå fel när man behöver hjälp. Det är samtidigt ett svårt ämne att tala om. Eller ens att tänka kring. Myndigheterna är uppbyggda i stuprör och ofta dominerar en diagnos så att man inte tänker på att man samtidigt kan ha ett annat besvär. Att tänka över dessa problem kan ge mycket förståelse och göra det lättare att tänka i fortsättningen. Psykiatriveckan 2023 var ett första försök som vi tänker förlänga och Psykiatriveckan 2024 kommer att vara en uppföljare av 2023 års insats.

Paneldeltagare var: Roland Säll, verksamhetschef Psykiatrin Akademiska Sjukhuset; Monica Lundberg, Beroendeenheten Uppsala kommun; Ylva K Larsson, Hjärnkollambassadör; Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala Kommun; Elsa Kjellander, Hjärnkollambassadör och engagerad i NSPH; Gunilla Ekholm, Hjärnkollambassadör och engagerad i OCD-förbundet; Anna Lidén, Intedinhora; Kurt Nyberg, Hjärnkollambassadör; Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör och; Jonas Wik, Autismförbundet.