Uppföljande seminarium om Samsjuklighet på Infoteket

“Samsjuklighet – vad menar vi med det?”  – ett panelsamtal med Hjärnkollambassadörer, tjänstepersoner och intresseföreningar.

Anmäl direkt till Infotekets hemsida här. Begränsat antal platser.

När: 12 mars 2024, kl 18.00 – 20.00

Plats: Infoteket, S:t Johannesgatan 28D, Uppsala

Samsjuklighet var temat på Psykiatriveckan 2023, och det följs här upp av ett reflekterande panelsamtal med både egenerfarna och professionen. Samsjuklighet är ett viktigt ämne och många människor har erfarenheter av hur det kan gå fel när  man behöver hjälp. Det är samtidigt ett svårt ämne att tala om. Eller ens att tänka kring. Myndigheterna är uppbyggda i stuprör och ofta dominerar en diagnos så att man inte tänker på att man samtidigt kan ha ett annat besvär. Att tänka över dessa problem kan ge mycket förståelse och göra det lättare att tänka i fortsättningen. Psykiatriveckan 2023 var ett första försök som vi tänker förlänga och förhoppningsvis kommer Psykiatriveckan 2024 att vara en uppföljare av 2023 års insats.

Paneldeltagare: Roland Säll, verksamhetschef Psykiatrin Akademiska Sjukhuset; Monica Lundberg, Beroendeenheten Uppsala kommun; Ylva K Larsson, Hjärnkollambassadör; Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala Kommun; Elsa Kjellander, Hjärnkollambassadör och engagerad i NSPH; Gunilla Ekholm, Hjärnkollambassadör och engagerad i OCD-förbundet; Anna Lidén, Intedinhora; Kurt Nyberg, Hjärnkollambassadör; Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör och; Jonas Wik, Autismförbundet.

Välkommen att lyssna och ta chansen att ställa dina frågor och kanske bidra till Psykiatriveckan 2024!

Seminariet kommer inte att spelas in.