Hjärnkoll Uppsala Län erbjuder två olika utställningar om människor som lever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Utställningarna är kostnadsfria och kan bokas av bibliotek, arbetsplatser och skolor i hela länet. Utställningarna består av två rollups vardera med bilder och tillhörande text. Vid bokning av utställning ingår en kort information av en Hjärnkollambassadör om utställningens innehåll och vad Hjärnkoll står för.

Utställning 1  “NPF diagnoser i skola och vuxenliv” handlar om människors erfarenheter av neuropsykiatriska funktionsvariationer, både från eget perspektiv och som anhörig. Samt vilka myter som personer med NPF möter i sin vardag.

Utställning 2 ”Olikhet är en styrka” handlar om Spektra, ett arbetsintegrerat socialt företag i Örbyhus där människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer designar hjälpmedel och stressreducerande produkter. Spektra skapar arbeten och stöd för personer som inte passar in på den öppna arbetsmarknaden och verksamhetens arbetsmiljö är anpassad efter varje persons behov. Verksamheten bygger på vad de anställda kan, vill och brinner för.

Utställning “NPF diagnoser i skola och vuxenliv”

Utställning “Olikhet är en styrka”

Utställningarna kan bokas separat eller tillsammans.

Utställningsperioden pågår i cirka 2 veckor och Hjärnkoll står för frakten.

Vid bokning och ytterligare information, kontakta info@hjarnkoll-uppsalalan.se