Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör kontakta oss på mail: info@hjarnkoll-uppsalalan.se
eller på telefon: 076-008 24 20 och berätta vad du är intresserad av så hjälper vi dig.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

Från 1 januari 2024 höjs arvodena till 6 200 kr per föreläsning.
Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma.

Har du frågor om våra ambassadörer i Uppsala är du välkommen att höra av dig till
076-008 24 20, eller maila oss på info@hjarnkoll-uppsalalan.se

Vad kan jag boka ambassadören till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där berättar och samtalar hen utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna kan t.ex. bidra med kunskap om hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos, och hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa.

Kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Våra ambassadörers erfarenhet

Våra ambassadörer representerar tillsammans ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel depression, utbrändhet, adhd, add, autismspektrumdiagnos, bipolärsjukdom, psykos, borderline mm.

Därtill kan ambassadörer bokas som:

  • har erfarenhet av psykisk ohälsa och migration
  • är äldre med psykisk ohälsa (seniorambassadörer)
  • är unga med psykisk ohälsa (18-30 år)