Klicka här för att lyssna på vår podcast Psykprat
Vi finns på Spotify, Apple Podcasts och många andra plattformar för poddar

 

#11 – Samtal med Ylva Larsson och Maj Grandmo

Yasmine besöker Maj och Ylva (och lilla Vilgot) på Brukarrummet på Psykiatrins hus.

#10 – Samtal med Erik Lindgren

Erik Lindgren berättar om sin kommande föreläsning Persona, där han delar med sig av sin svåra uppväxt med att känna sig annorlunda i sin autism som sedan rustade honom hela livet till vad han gör idag; skådespela.

#9 – Samtal med Benjamin Gyllenfjärd

Benjamin Gyllenfjärd, Hjärnkollambassadör, samtalar med Yasmine om sin kommande föreläsning och om hur det är att föreläsa för elever i skolorna.

#8 – Samtal med Pia Röjdeby

Hjärnkollambassadören Pia Röjdeby samtalar med Yasmine Fröbom om sin kommande föreläsning ”Mitt liv med diagnosen bipolär, adhd” som sänds digitalt den 28 mars.

#7 – Samtal med Maj Grandmo

Hjärnkollsambassadören Maj Grandmo samtalar med Yasmine Fröbom om sin kommande föreläsning “När blodet blev grönt – Psykos och verklighet” som sänds digitalt den 28 februari.

Seminariet är en del av en serie som Hjärnkoll Uppsala län i samarbete med Vuxenskolan sänder, den sista tisdagen i månaden hela året utom juni, juli och december.

 

#6 – Samtal med Yasmine Fröbom

Hjärnkollambassadören Yasmine Fröbom samtalar med Gunilla Ekholm , som också är Hjärnkollambassadör, om sin kommande föreläsning “Duktiga flickan i skolan till att våga sätta sig själv först” som sänds digitalt den 31 januari 2023.

Seminariet är en del av en serie som Hjärnkoll Uppsala län i samarbete med Vuxenskolan sänder, den sista tisdagen i månaden hela året utom juni, juli och december.

 

#5 – Samtal med Kurt Nyberg om att komma till ett friskare liv

Att komma till ett friskare liv

I detta avsnitt samtalar Marie-Louise Sahlberg med Kurt Nyberg, ordförande i Hjärnkoll Uppsala län. Kurt utvecklar sina tankar kring hur den egna erfarenheten kan förvandlas från grus till guld.

 


#4 – Samtal om vårdförloppet för schizofreni förstagångsinsjuknande

I detta avsnitt samtalar vi om det nya vårdförloppet Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Ulrika från Region Uppsala och Linda som är själverfaren med schizofreni berättar varför det är så viktigt att ge snabb och rätt vård för förstagångsinsjuknande patienter med misstanke om psykos.
Forskning visar att ett tidigt ingripande av sjukvården kan vara avgörande för att minska risken för att en förstagångspsykos utvecklas till schizofreni och andra långvariga psykossjukdomar.

Länkar:
Schizofreniförbundet
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser i Uppsala län
LAG Schizofreni – Region Uppsala
Inspelad Webbsändning om vårdförlopp schizofreni från den 31 maj 2021
Vårdförlopp schizofreni förstagångsinsjuknande

Musik – Martin Ekström
Tack till Radio Fyris för teknisk support.


#3 – Ångest

Hjärnkollambassadörerna Yvonne, Petra och Veronica samtalar kring deras egna erfarenheter kring ångest. De tar upp bland annat symtom, hur de hanterar ångesten i vardagen och vilken hjälp man kan få.

Musik – Martin Ekström
Tack till Radio Fyris för teknisk support.


#2 – 5min 5 maj – Bonuspodd

I detta avsnitt sitter Hjärnkollambassadörerna Veronica och Malin och pratar om Hjärnkolls kampanjdag 5 minuter 5 maj och vad det innebär. Att prata om psykisk hälsa och ohälsa är varken svårt eller farligt. Eftersom det är så vanligt har antagligen de flesta i din omgivning egna upplevelser och erfarenheter.

Musik – Martin Ekström
Tack till Radio Fyris för teknisk support.


#1 – Premiärpodd – Årets eldsjälar 2020

Psykprat med Hjärnkoll Uppsala län intervjuar årets eldsjälar för psykisk hälsa 2020.
Pris i arbetslivet får Jill C Faulkner och i föreningslivet får Beatrice Olsson Raksuthee.
Vad är det som driver dem?
Under intervjuerna kommer vi att få lära känna dessa kvinnor lite mer när de berättar kring sina arrangemang och insatser kring NPF och OCD.

Musik – Martin Ekström
Tack till Radio Fyris för teknisk support.