#5 – Samtal med Kurt Nyberg om att komma till ett friskare liv

Att komma till ett friskare liv

I detta avsnitt samtalar Marie-Louise Sahlberg med Kurt Nyberg, ordförande i Hjärnkoll Uppsala län. Kurt utvecklar sina tankar kring hur den egna erfarenheten kan förvandlas från grus till guld.

 


#4 – Samtal om vårdförloppet för schizofreni förstagångsinsjuknande

I detta avsnitt samtalar vi om det nya vårdförloppet Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Ulrika från Region Uppsala och Linda som är själverfaren med schizofreni berättar varför det är så viktigt att ge snabb och rätt vård för förstagångsinsjuknande patienter med misstanke om psykos.
Forskning visar att ett tidigt ingripande av sjukvården kan vara avgörande för att minska risken för att en förstagångspsykos utvecklas till schizofreni och andra långvariga psykossjukdomar.

Länkar:
Schizofreniförbundet
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser i Uppsala län
LAG Schizofreni – Region Uppsala
Inspelad Webbsändning om vårdförlopp schizofreni från den 31 maj 2021
Vårdförlopp schizofreni förstagångsinsjuknande

Teknisk support – Radio Fyris
Musik – Martin Ekström


#3 – Ångest

Hjärnkollambassadörerna Yvonne, Petra och Veronica samtalar kring deras egna erfarenheter kring ångest. De tar upp bland annat symtom, hur de hanterar ångesten i vardagen och vilken hjälp man kan få.

Teknisk support – Radio Fyris
Musik – Martin Ekström


#2 – 5min 5 maj – Bonuspodd

I detta avsnitt sitter Hjärnkollambassadörerna Veronica och Malin och pratar om Hjärnkolls kampanjdag 5 minuter 5 maj och vad det innebär. Att prata om psykisk hälsa och ohälsa är varken svårt eller farligt. Eftersom det är så vanligt har antagligen de flesta i din omgivning egna upplevelser och erfarenheter.

Teknisk support – Radio Fyris
Musik – Martin Ekström


#1 – Premiärpodd – Årets eldsjälar 2020

Psykprat med Hjärnkoll Uppsala län intervjuar årets eldsjälar för psykisk hälsa 2020.
Pris i arbetslivet får Jill C Faulkner och i föreningslivet får Beatrice Olsson Raksuthee.
Vad är det som driver dem?
Under intervjuerna kommer vi att få lära känna dessa kvinnor lite mer när de berättar kring sina arrangemang och insatser kring NPF och OCD.

Teknisk support – Radio Fyris
Musik – Martin Ekström