Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är våra ca 300 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar runt om i landet som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Vad gör våra ambassadörer?

Våra ambassadörer är kvinnor och män med erfarenhet av en rad olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, både självupplevt och som anhörig. De finns i hela landet. Ambassadörerna föreläser på skolor, arbetsplatser, myndigheter, i föreningar och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

  • hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa
  • hur migration kan påverka psykisk hälsa
  • hur det är att vara senior med psykisk ohälsa

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

BOKA HÄR»