Psykiatriveckan i Uppsala Län 2023 7-9 november

 

Tema: Samsjuklighet

Psykiatriveckan 2023 i Uppsala län, som ägde rum 7-9 november, fokuserade på temat samsjuklighet. Under dessa dagar samlades forskare, professionella inom psykiatri, och personer med egen erfarenhet för att diskutera och upplysa om psykisk ohälsa, med ett speciellt fokus på samsjuklighet.

Under veckan behandlades flera viktiga ämnen, inklusive:

  • Samsjuklighet vid neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Den nationella Samsjuklighetsutredningen och Samsjuklighetsprojektet i Uppsala län.
  • Anhörigas situation och stöd till anhöriga.
  • Ökad komplexitet i vården och hur vi kan finna gemensamma lösningar.

Alla programpunkter sändes digitalt via Zoom som hölls på Studieförbundet Vuxenskolan samt Stadsbiblioteket Uppsala för ett begränsat antal deltagare med föranmälan.

Uppföljande seminarium 12 mars 2024 med Roland Säll

Vi vill även informera om att den 12 mars 2024 kommer vi att hålla ett uppföljande seminarium om Psykiatriveckan på Infoteket mellan 18-20. Ett panelsamtal där bland andra Roland Säll medverkar.

Föreläsningarna laddas upp på Youtube

Dessutom kommer vi att lägga upp inspelningar av alla föreläsningar på vår YouTube-kanal i januari 2024. Dessa kan vara en värdefull resurs för de som inte kunde närvara.

För mer information och framtida uppdateringar, besök gärna vår hemsida och följ oss på våra sociala mediekanaler.