Psykiatriveckan i Uppsala Län 2023 om Samsjuklighet finns nu att se på Hjärnkoll Uppsala läns kanal på Youtube, klicka här

Tema: Samsjuklighet

Psykiatriveckan 2023 i Uppsala län, som ägde rum 7-9 november, fokuserade på temat samsjuklighet. Under dessa dagar samlades forskare, professionella inom psykiatri, och personer med egen erfarenhet för att diskutera och upplysa om psykisk ohälsa, med ett speciellt fokus på samsjuklighet.

Under veckan behandlades flera viktiga ämnen, inklusive:

  • Samsjuklighet vid neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Den nationella Samsjuklighetsutredningen och Samsjuklighetsprojektet i Uppsala län.
  • Anhörigas situation och stöd till anhöriga.
  • Ökad komplexitet i vården och hur vi kan finna gemensamma lösningar.

Alla programpunkter sändes digitalt via Zoom som hölls på Studieförbundet Vuxenskolan samt Stadsbiblioteket Uppsala för ett begränsat antal deltagare med föranmälan.