Galenfestivalturné i hela Uppsala län

En festival turnerar genom Uppsala  län 10-12 maj och 2 juni. Den handlar om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Här ingår framträdanden på allmänna platser med bl.a. sång/clowner/lekar, utställningar och berättande om egen erfarenhet. Turnén har 2 föreställningar per dag. Föreningar om psykisk ohälsa delar ut information mm. Se alla platser i Uppsala län. Ladda ned affisch(4mb) bild jpg (300kb). Festivalens kärntrupp består av Marie-Louise Sahlberg och Lis Hellström (se bild), Benny Wallin, Elisabet Storm, Kurt Nyberg och Pauline Salzer. Mer om turnéns idé nedan.

Galenfestivalturnén landar i Uppsala län och gör event:

galenfestival
I Bålsta centrum
kl 10 -12 den 10 maj. Vi samarbetar med träffpunkten Källan och Håbo kommun.

På torget vid kommunhuset i Knivsta kl 14-16 den 10 maj, i samarbete med Knivsta kommun och träffpunkten Steget.

Utanför Willys i Nyby kl 10-12 den 11 maj, i samarbete med Föreningen och träffpunkten Ymer.

Utanför RSMH i Gimo kl 14-16 den 11 maj, i samarbete med RSMH-Vallonerna.

På grusplan vid kommunhuset i Heby kl 10-12 den 12 maj, i samarbete med Heby Kommun.

På Stora torget i  Enköping kl 14-16 den 12 maj, i samarbete med Åpunkten, Enköpings kommun och RSMH.

Senare ankommer vi

Skutskär vid biblioteket kl 10-12 den 2 juni, i samarbete med RSMH/Knuten och Älvkarleby kommun.

Gammelgården i Tierp kl 14-16 den 2 juni, i samarbete med RSMH och Tierps kommun

Galenfestivalturnéns utställning

kommer att att finnas lokalt en vecka före och efter besöket. Fyra konstnärer Cecila Ingard, Maria Paronen Eidenert, P Maria Johansson och Ylva Blom medverkar med fyra bilder vardera och en kort presentation.

Galenfestivalturnén

Galenfestivalturnén i Uppsala är ett delprojekt i det treåriga arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa i Västmanlands län och arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala och Västmanlands län.

Vad är galet, vad är att vara normal och vem ska avgöra det?“

Vi turnerar med clowner, musik, konst, samtal, bokbord, m.m. till 16 orter i Västmanlands och Uppsala län.

Vi samarbetar med föreningar och kommuner för att skapa större öppenhet och bättre attityder kring psykisk hälsa.
Galenfestivalturnén vill slå hål på fördomar och minska rädsla. Vi genomför turnén för att problematisera kring hur vi i vårt samhälle ser på psykisk hälsa och förhåller oss till personer som är drabbade av psykisk ohälsa. Fokus ligger på festivalstämning med en liknande motivation som Pride-festivalen.

Vi genomför en turné till åtta orter i Västmanland och åtta orter i Uppsala län med sång/teater/performance, konstutställningar och berättande om egen erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa.

Evenemangen sker på torg, i bibliotek, hembygdsgårdar, sjukhusentréer, samlingssalar i skolor, församlingshem eller andra lämpliga lokaler. Representanter från brukarorganisationer inom psykisk ohälsa sprider information mm.

Syftet är att nå ut till allmänhet och personal inom vården, politiker, m.fl. mitt i vardagen och staden. Vi vill visa att vi kan prata öppet om psykisk hälsa/ohälsa och nå människor som vi annars inte når ut till vid exempelvis vanliga föreläsningar.
Vi vill nå ut i kommunerna – aktivera brukare/patienter att till exempel starta eller gå med i  föreningar vilka skapar bättre grund för samverkan med vården/omsorgen.

Målet är att skapa ett öppnare klimat kring och större kunskap om och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Denna turné ska bli ett årligt återkommande event i samverkan med föreningar, kommuner och landsting.

För mer info kontakta projektledarna:
Kurt Nyberg  Tel: 073 073 46 52  Pauline Salzer  Tel:  010 410 12 06