Konst för själen! Torsdag 14 november
Välkommen på utställning och föreläsningar på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trp upp, Uppsala.Vernissage: 13.30 – 14.30 (Fem konstnärer ställer ut sin konst.)
Föreläsningar: 14.30 – 16.00
Utställning samt mingel med utställarna: 16.00 – 18.00
Föreläsningar:
Vedic Art har observerats ge terapeutisk effekt
Då Vedic Art är en kravlös och prestationslös metod har Vedic Art lärare observerat att den både stärkt måleriet och välbefinnandet hos kursdeltagare.
Jaana kommer under sin föreläsning berätta om vad Vedic Art är för något, om metoden och vilken påverkan Vedic Art har haft i hennes liv.

Föreläsare: Jaana Norén, Grundare till Healingstugan.
Hon har deklarerat krig mot stress och inspirerar människor att jobba med sin egna energier med hjälp av olika aktiviteter. Aktiviteter som både är stressreducerande och energihöjande. Har en stor “verktygsväska” och använder verktyg som Vedic Art, Reiki, Yoga, Qigong, Mindfulness och Vägledd meditation.

“Måleri- som ett stöd i återhämtningen från psykisk ohälsa”
Cecilia har under många år levt med ett svårt självskadebeteende men är idag återhämtad. Hon kommer att berätta om vad måleriet har betytt för henne i sin återhämtningsprocess.

Föreläsare: Cecilia Ingard, har precis påbörjat en forskarutbildning i socialt arbete. Är aktiv som konstnär och medlem i Uppsala Konstnärsklubb. På fritiden är hon engagerad i Föreningen Attention som arbetar för personer med ADHD och autismspektrumstörning samt deras rättigheter i samhället.

Ingen föranmälan!
Fritt inträde!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan