Vi uppmärksammar Världsmentalhälsodagen genom att dela ut flyers vid Gränbystaden och vid Stora torget med angränsande gator på lördag kl. 13.00-15.30. Kom gärna och prata med oss!

Årets tema är Mental Health for All, Greater Investment – Greater Access

Läs mer på https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/