#5min5maj Vår Hjärnkollambassadör Kurt kunde inte till en början prata om sina upplevelser av psykos. Idag delar han med sig av hur viktigt det varit att få öppna upp och dela med sig av sina erfarenheter.🌿