PSYKIATRIVECKAN 2022 i Uppsala län


Tillsammans för en bra psykiatri!
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra?
Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, patienter/brukare och anhöriga/närstående. Här finns något för alla!

 

Psykiatriveckan sänds live på webben/Teams under vecka 45. Ingen anmälan krävs. Du kommer hitta länkarna på den här sidan https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan/ och på https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/psykiatriveckan-i-uppsala-lan/ Du kan logga in från 12.45 den aktuella dagen.

 

 

PROGRAM

 

Tisdagen den 8 november, kl. 13.00-16.00

 

13.00 Vi minns Ing-Marie Wieselgren – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Välkommen till psykiatriveckan!Roland Säll, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
13.15 Presentation av Hjärnkoll Uppsala län – Kurt Nyberg, ordförande
13.20 Framtidens psykiatri – inflytande och nära vård

Emma Manner, projektledare för Stegvis vård psykisk hälsa samt verksamhetsutvecklare Nära vård och hälsa, Region Uppsala
Anna Thurang, projektledare och tf avdelningschef, verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
14.00 Paus
14.20 Ökat inflytande för patienter och brukareUlrika Toresten, Regional utvecklingsledare, FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala, Petra Rohrer, brukarrepresentant NSPH och Hjärnkollambassadör samt deltagare i studiecirkeln ”Med starkare röst”
15.00 Bensträckare
15.10 Infoteket: Information och kunskap för ökad självständighetEva Akne, bibliotekarie, Infoteket, Region Uppsala
15.50 Tack för idag!

 

Onsdagen den 9 november, kl. 13.00-16.00

 

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Peer support – stöd av personer med egen erfarenhet


Information om den pågående utredningen om Peer support i Uppsala län – Hanna Bozkurt Åhman
, Regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala

 

14.00 Paus
14.20

Bensträckare
ingår

Peer support – kamratstödjare
Stefan Scott-Johansson
, Peer support inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhusMagnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus

 

15.50 Tack för idag!

 

 

Torsdagen den 10 november, kl. 13.00-16.00

 

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05

 

Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

 

Vad är en nationell riktlinje?Ulrika Toresten, Regional utvecklingsledare, FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala

 

Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och AutismDavid Adler, psykolog och avdelningschef inom psykiatrin

 

14.00 Paus
14.20 Ej spikad programpunkt
15.00 Dialog – Hur ser behoven ut i Uppsala län och hur vill vi ha det framåt?
15.50

 

Tack för idag!

 

 

Fredagen den 11 november, kl. 13.00-15.00

 

13.00 Välkommen till dagens program! – Marie-Louise Sahlberg, moderator
13.05 Psykosvårdens Ungdomsteam – en framgångsrik verksamhet

 

Åsa Wicklén, avdelningschef, psykosvårdens ungdomsteam
Linda Sundell, styrelseledamot IFS Uppsala, Hjärnkollambassadör

 

14.00 Paus
14.20 Nyttan med Personligt ombud20 års lärdomar som PO i Uppland
Ulrika Lundblad, personligt ombud i Enköping och Håbo
14.50 Tack för den här gången, vi ses igen nästa år!

 

Psykiatriveckan arrangeras av Hjärnkoll Uppsala län i samverkan med Region Uppsala, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.