Märta Nasvelldagen den 14e april

Årets Märta Nasvelldag handlar om Ätstörningar

Fredag den 14 april kl 13.15 – 16.30

Hjärnkoll Uppsala Län finns på plats med bokbord.

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen!
Föreläsningar medfokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är Ätstörningar, dagens och morgondagens vård
Under kvällens föreläsningar är patienten i centrum och vårdperspektivet tas upp från flera perspektiv. Föreläsare är läkare och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samtrepresentanter från brukar- och patientorganisationer.
Tid:Fredag14 april, kl 13.15–16.30Plats: Psykiatrins hus, Gunnesalen samt entréplan, Akademiska sjukhuset ingång 10 
Arrangör:Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan, presentationerna ges på svenska
All informationochhela programmet hittar ni här:
In English:
Welcome to Märta Nasvelldagen! 
A day with a focus on the challenges of psychiatry, to understand, prevent and treat mental illness and with the opportunity for questions and discussion.This year’s theme is”Eating disorders, today’s and tomorrow’s care”.On the entrance floor in the Psychiatry House, there is an exhibition with information about the activities, the organizations and ongoing research in psychiatry.
Time: Friday 14 April 2023, 13.15–16.30Location: Psychiatry House, Gunnesalen and entrance floor, Akademiska sjukhuset, entrance 10
Organizer: The Disciplinary Domain for Medicine and Pharmacy, Department of Medical Sciences, Uppsala University in collaboration with the Psychiatry Area, the University Hospital and the User Organizations in the Uppsala Region.Other: Free admission, no pre-registration, the presentations are given in Swedish.
Welcome!