På tisdag den 29 augusti kl 17-19 sänds höstens första hjärnkollseminarium om totalt fem.

Gunilla Ekholm är Hjärnkollambassadör och även Seniorambassadör. I den här föreläsningen talar hon om hur resan från att vara anhörig till att komma till insikt om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och diagnoser. Gunilla är också verksam i OCD förbundet.

Föreläsare Gunilla Ekholm.

Hjärnkoll Uppsala läns digitala seminarier är kostnadsfria och vill erbjuda alla intresserade att lyssna till en föreläsning av en Hjärnkollambassadör, och delta i ett samtal med frågor och reflektioner.

Seminariet leds av en samtalsledare och sänds via plattformen Zoom.

 

Anmäl dig till seminariet här

 

Hjärnkollsseminarium är ett samarbete mellan Hjärnkoll Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan.