Hjärnkoll Uppsala Läns Kickoff 2023: En Dag på Slottsbiografen för Gemensam Reflektion och Framtidsplanering

Vi är glada över att dela med oss av dagens spännande händelser från vår kickoff på Slottsbiografen. Idag samlades både ambassadörer och styrelse för en givande och tankeväckande dag. Här är en sammanfattning av vad vi gjorde:

Filmvisning och Ambassadörers Brev till Sitt Yngre Jag: Vi började dagen med en filmvisning som hade premiär! Fem kortfilmer presenterades, där varje ambassadör fick möjligheten att läsa upp ett brev till sitt yngre jag. Därefter svarade ambassadörerna på frågor av publiken. Dessa personliga brev gav en unik inblick i deras respektive livsresor och erfarenheter. Breven tog upp ämnen om psykisk ohälsa och tidiga erfarenheter av det psykiska måendet.

Workshop om Kommunikation: För att stärka våra kommunikationsförmågor deltog vi i en givande workshop. Vi diskuterade olika aspekter av kommunikation och utbytte värdefulla insikter för att förbättra vårt sätt att kommunicera.

Framtida Verksamhetsmål och Arbete: Under dagen hade vi också möjligheten att tillsammans diskutera våra framtida mål och arbete. Denna tid gav oss en chans att dela våra visioner och strategier för att forma den kommande verksamheten.

Vi åt lunch på Slottet, vilket gav oss tid att fortsätta diskussionerna och stärka våra relationer.

 

Vi är tacksamma för den energi och engagemang som deltagarna bidrog med under dagen. Tillsammans skapade vi en atmosfär av delaktighet och öppenhet som gav mening åt vår kickoff.

Vi ser fram emot framtiden med entusiasm och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för vårt gemensamma mål. Tack till alla som var med och bidrog till en minnesvärd dag!

Väl mött på våra kommande evenemang!

Med vänliga hälsningar

Hjärnkoll Uppsala Län