Kulturnatten 2023 i Uppsala blev en minnesvärd och betydelsefull händelse tack vare samarbetet mellan Hjärnkoll Uppsala Län, SPES Uppsala, SuicideZero, Uppsala kommun och Svenska Kyrkan. Det var en kväll som fylldes med engagemang, samtal och konstnärliga uttryck, och vi är stolta över att ha fått vara en del av den.

Vi inledde kvällen genom att dela ut broschyren “Våga Prata” till besökare. Denna broschyr belyser Hjärnkolls viktiga arbete med att bryta stigmat kring psykisk ohälsa och uppmuntra till öppna samtal. Våra Hjärnkollambassadörer har en viktig roll i att sprida medvetenhet om psykisk hälsa och arbetar aktivt i olika sammanhang som arbetsplatser, skolor och organisationer.

Mitt i Kulturnattens glädjefyllda atmosfär fick besökarna uppleva en fantastisk dansföreställning från Kulturskolan och Ekebyskolan med temat “En dans för livet.” Det var en berörande upplevelse som påminde oss om glädjen som kultur och konst kan ge, särskilt när vi behöver stödja varandra i svåra tider.

Ett av de mest minnesvärda ögonblicken på Kulturnatten var definitivt ljusevenemanget. Vi hade förberett och placerat ut 1569 ljus, var och ett av dem representerade en av de tragiska förlusterna i suicid under år 2022. 61 röda ljus som symboliserade personer i Uppsala. Ljusen stod samlade vid Odinslund intill Trefaldighetskyrkan i Uppsala och bildade en tankeväckande installation som påminde oss om vikten av att fortsätta arbeta med att förebygga suicid och stötta dem som behöver det.

Vid vårt gemensamma informationsbord hade vi möjlighet att interagera med förbipasserande och andra som valde att delta vid ljusmanifestationen. Samarbetet med SPES, SuicidZero, Uppsala Kommun och Svenska Kyrkan gjorde det möjligt för oss att erbjuda ett brett spektrum av information och resurser för dem som sökte stöd eller ville veta mer om vårt gemensamma arbete för psykisk hälsa och suicidprevention.

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra fantastiska volontärer som gav av sin tid och energi för att tända alla 1569 ljus och förbereda manifestationen. Deras engagemang och dedikation gjorde det möjligt för oss att skapa en minnesvärd upplevelse för alla som deltog. Ett stort tack går också till våra Hjärnkollambassadörer som tog sig tid att samtala med människor och sprida kunskap om psykisk hälsa.

Kulturnatten 2023 i Uppsala var en kväll som påminde oss om vikten av samhällssamarbete, öppna samtal och konstnärliga uttryck som verktyg för att främja psykisk hälsa. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans med våra partners och samhället som helhet för att skapa en mer medveten och stödjande miljö för dem som påverkas av psykisk ohälsa och suicid. Tillsammans kan vi göra skillnad och bryta stigmat kring psykisk ohälsa, ett steg i taget.

Allt gott!

Hjärnkoll Uppsala Län