Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet för alla. Alla ska skyddas mot risker för psykisk ohälsa. Ändå har var åttonde människa på jorden psykiska besvär som påverkar hela deras levnadssätt; fysisk hälsa, välbefinnande och samspel med andra personer. Alla ska ha rätt till tillgänglig och acceptabel vård, liksom rätt till frihet, oberoende och inkludering i samhället. En god psykisk hälsa är grunden för vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Hjärnkoll Uppsala Län uppmärksammade World Mental Health Day 2023 med att först samlas vid Uppsala Resecentrum för att sprida medvetenhet om psykisk hälsa. Hjärnkollsambassadör, Maj Grandmo och Kurt Nyberg (också ordförande för Hjärnkoll Uppsala Län) var på plats. Med flygblad i hand och en brinnande önskan att minska stigma kring psykisk ohälsa, delades det ut värdefull information till resenärer och förbipasserande.

Ett av våra mål är att skapa ett inkluderande och förstående samhälle där psykisk hälsa är prioriterad. En av våra Hjärnkollambassadörer, Sanna Linder, ledde dagen med en inspirerande föreläsning för studenthälsan i Uppsala.

Föreläsningen, “Osynligt annorlunda”, en föreläsning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar (NPF). “När en stor del av svårigheterna och problemen är osynliga är det svårt att förstå, både för en själv och för omgivningen. Sanna föreläser utifrån sina egna erfarenheter hur studietiden och den aviga vägen ut i arbetslivet med NPF sett ut för henne. En väg som blev lite längre än planerat.”

Hjärnkoll Uppsala Län och Hjärnkollambassadörerna arbetar hårt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om psykisk ohälsa.

Läs mer på https://wmhdofficial.com/