Janne Andersson. Årets Eldsjäl kategorin Arbetslivet

Janne Andersson på Ymer, en träffpunkt i Uppsala. 

Motivering:

“Han motiverar och engagerar de som går på Ymer. Under hans tid har resegrupper startats och ett flertal resor gjorts. Janne är öppen för samverkan med föreningar och har samverkat med Hjärnkoll om konstutställningar och Galenfestival. Han har också varit med i Hjärnkolls styrelse. Uppgifterna tar inte alltid slut när arbetsdagen är över. Han har flera som han hjälper och stöttar utanför Ymer. Janne har arbetat sedan 1985 med Fontänhusmodellen som inspiration och går i pension våren -24.”

 

Elsa Kjellander. Årets Eldsjäl, kategorin Föreningslivet.

Motivering:

“Vi utser henne på grund av hennes brinnande och långvariga engagemang för brukarinflytande genom bland annat Föreningen Balans, projektet Forum för brukarinflytande, samt brukarrevisionsbyrån BRiU. Elsa Kjellander är för närvarande ordförande för Föreningen NSPH i Uppsala län och deltar i brukarråd för Verksamhetsområde Psykiatri på Akademiska sjukhuset. Hon har erfarenhet som Brukarinflytandesamordnare i Norduppland.”