Ett område vi kommer tala om under seminariet 12e mars är samsjuklighet vid intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

För info om seminariet och anmälan till Infotekets hemsida, klicka här. Begränsat antal platser!

Under Psykiatriveckan 2023 föreläste LSS inflytandegrupp i Uppsala om erfarenheter av vård, stöd och bemötande. Samt hur viktigt det är med en ökad kunskap om IF och autism för att få anpassad vård vid psykisk ohälsa.

Här hittar du föreläsningen.