INSTÄLLT
OBS: inställt med anledning av risk för spridning av coronaviruset!

Våga prata om psykisk ohälsa – Tema dagar om psykisk ohälsa

Föreläsningar 23-26 mars kl 16–18.30

Föreläsningsserie om psykisk ohälsa. Varje tillfälle innehåller en faktadel om dagens ämne, men också en intervju med personer som har egna erfarenheter.

Tema: Ångest, depression och bipolär sjukdom

Om depression och behandling av allvarliga psykiska sjukdomar. Hur är det att leva med ångest, depression och bipolär sjukdom och fungera i vardagen?

  • 23 mars på Infoteket i Uppsala
  • 25 mars i aulan på Jan Fridegårdsgymnasiet i Bålsta

PROGRAM

16.00-16.45
Föreläsning: Behandling av depression med Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS).
Föreläsare: Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri, samtalar med Elsa Kjellander, (H)järnkollambassadör.

16.45-17.00 Paus

17.00-18.00
Infotektskafé: Två personer med egna erfarenheter berättar.
Samtalsledare: Curt Westin, psykolog.

18.00-18.30 Summering och frågor

 

INSTÄLLT pga Corona!

Tema: Missbruk och beroende

Om olika typer av beroende, riskbruk, behandling och återfallsprevention. Hur kan vägen ur ett missbruk se ut?

  • 24 mars på biblioteket i Kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19-21 i Tierp
  • 26 mars på Infoteket i Uppsala.

PROGRAM

16.00-16.45
Föreläsning: Det går att bli fri från beroende.
Föreläsare: Ingrid Lundberg, sjuksköterska på beroende- medicinska mottagningen.

16.45-17.00 Paus

17.00-18.00 Infotekskafé: Två personer med egna erfarenheter berättar.
Samtalsledare: Curt Westin, psykolog.

18.00-18.30 Summering och frågor.

 

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppen för alla intresserade.

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Hörslinga finns. Anhörigkonsulent på plats.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Ett samarrangemang mellan Infoteket Region Uppsala och föreningen Hjärnkoll i Uppsala län.

Länk till Infoteket Region Uppsala: