Igår medverkade Hjärnkoll Uppsala län på Forum för psykisk hälsa och suicidprevention med temat Stigma.

På plats var samordnare Lotte samt Hjärnkollambassadörerna Kurt och Sadia som höll i varsin Levande bok🌸 På plats var också Hjärnkollambassadör Clara som deltagit i arbetsgruppen för forumet. Hur var det att medverka i arbetet Clara?

“Det har varit så givande och roligt att arbeta med den här gruppen. Det har varit personer som kommit från många olika verksamheter och det har varit väldigt roligt att få möjlighet att mötas.”

Forum för psykisk hälsa och suicidprevention syftar till att skapa bättre förutsättningar för aktörer att planera och genomföra insatser som utgår från faktiska behov och lokal kontext i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.