INSTÄLLT!!

Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka
människor som har svårare att göra sin röst hörd på grund av funktionsnedsättning.

Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare
Vi ser filmen ”Folkhemmets styvbarn” som visar hur det var på Vipeholmsanstalten och hur personer med t ex Downs syndrom numera skriver böcker, är politiskt aktiva m m. FUB, Autism & Aspergerförbundet samt Svenska Downföreningen i samarbete med SV står bakom filmen. Efter filmen inbjuds till diskussion. Information om filmen. Läs mer här»

Måndag 16 mars, kl 18-20.15
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala
Mer information och anmälan senast 12 mars här! Läs mer här»

Fri entré. Lättare förtäring.

Välkommen!
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstolsburna, hörsel- och synskadade.

Ladda ned en pdf-fil, skriv ut och sätt upp i din närhet»