INSTÄLLT
OBS: inställt med anledning av risk för spridning av coronaviruset!

Program Märta Nasvelldagen 2020

16.00  Huset öppnar för allmänheten

16.30  Introduktion
Mimmie Willebrand, professor, psykolog
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjedeby, brukarinflytandesamordnare

16.40  Vad är psykiskt trauma?
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

17.10  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna
Tom Lundin, professor emeritus

17.30  Psykiatriska diagnoser relaterade till stress och trauma
Kristina Bondjers, doktorand, psykolog

17.50  Paus – Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde.

18.15  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
Jens Karström, psykolog

18.45  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:
Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa
Ida Hensler, doktorand, psykolog
Mobilapp för svåra sorgereaktioner
Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi
Ilska hos traumatiserade ungdomar
Johan Isaksson, docent, psykolog
Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna:
diagnostisk process, utvecklingsvägar och samsjuklighet
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

19.15  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid ut – kunskapsläge och vård?
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.35  Avslutningsord.

 

Läs mer på