Kortintervju med en mormor på Världsautismdagen

Har det varit något positivt med att ditt barnbarn fick en autismdiagnos?
Ja, men såklart. Det var så bra att få veta vad det var som gjorde att han var lite speciell. Jag fick en förklaring som jag kunde ta till mig och gjorde att jag kunde förstå mer.

Var det något som var negativt med att få diagnosen?
Jag blev rädd att det skulle innebära problem för honom att ha just diagnosen. Vilka svårigheter och utmaningar kommer han tvingas stå inför som kanske andra slipper? Sådana tankar satte igång.

Vad har du lärt dig om diagnosen som du skulle vilja dela med dit till andra?
Det jag har lärt mig och förstått gäller för många är ju att vissa kan koncentrera sig och snöa in på ämnen på ett sätt som gör att de kan bli bäst i just det ämnet. Bättre än vad andra kan bli. Och det var för mig helt okänt innan. Jag älskar mitt barnbarn och allt han är. Jag ser inga svårigheter eller problem, jag ser en fin kille som lever livet på sitt sätt.

Har du något tips du vill dela med dig av?
Hjälp till och lös problemen som uppkommer och lyft och förstärka ALLA de fördelar som man också ser. Viktigt att fokusera på det som är bra.

/ Mormor Monica
nedtecknat av Jessica Stigsdotter Axberg