”Jag har inte upplevt att något har varit negativt, det var bra att få veta.”

Kortintervju med en morfar på Världsautismdagen Har det varit något positivt med att ditt barnbarn fick en autismdiagnos? Till att börja med var jag väldigt frågande om vad autism egentligen var, kände nästan bara till autism från filmen Rainman. Det kändes positivt genom att man blev uppmärksammad på en diagnos och ville veta mer. Hela… Läs mer »