Sadia Bravo berättar i sin föreläsning om hur det var för henne att växa upp i ett dysfunktionellt familjesystem med bland annat psykiskt och fysiskt våld.

Hon berättar om hur smärtan och skadorna som uppstått hos henne gjort att hon levt ett liv med låg självkänsla.
Hon har anpassat sig efter andras viljor utan att känna efter vad hon själv ville eller tyckte. Det blev ett liv där hon ständigt försökte prestera för att bli sedd.

Sadia berättar om hur hon inte har kunna hantera sina känslor och inte vågat lita på dem. Hon berättar om ett självdestruktivt beteende , depressioner, ångest och suicidnära tillstånd.Med hjälp av kuratorer, psykologer och terapeuter har Sadia tagit sig ut ur sitt djupaste mörker.Idag jobbar hon på att bryta våld och trauma som går i arv genom att använda den kunskap och de verktyg hon fått på sin resa.Hon berättar bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barns perspektiv.

Sadia arbetar idag som socionom och bor i Uppsala med sin familj. Hon kan föreläsa i hela Sverige.