Hjärnkolls ambassadörer förändrar samhället

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att tala öppet och sprida kunskap kan vi göra något åt negativa attityder och diskriminering som drabbar många. Hjärnkolls över 300 attitydambassadörer i hela landet bryter tystnaden. De berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vägen till ett gott liv. Det ger hopp åt många… Läs mer »

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län blev först i landet

Den regionala Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län blev först i landet när den bildades 17 november 2014. Den nya verksamheten planerades hela året och fick formell struktur redan under hösten 2014. 60 föreningar blev medlemmar, när länets nätverk för NSPH och Beroende och samverkansorganet HSO bestämde sig för att samarbeta om att förvalta Hjärnkoll. Samtidigt… Läs mer »

(H)järnkoll i Almedalen 2016

Föreningen Hjärnkoll Uppsala Län Att skapa attitydförbättring, brukarinflytande och delaktighet Onsdag 6 juli 2016 kl. 08:00 – 09:30 Frukostseminarium Hotell S:t Clemens konferenslokal Beskrivning av samhällsfrågan Om hur man kan arbeta med attitydförbättring kring psykisk ohälsa, hur ökat brukarinflytande och delaktighet kan minska självstigma och ge återhämtning, samt om hur attitydambassadörer kan skapa goda böcker som ökar barns… Läs mer »

Badutflykter 2016

Badutflykter med Hjärnkoll Tre måndagar i juli far vi från Uppsala till olika stränder med attitydambassadörer, besökare på träffpunkter och föreningsmedlemmar från hela länet. Prata med en attitydambassadör –  bada och njut! Hjärnkoll har med sig fika, bokbord och foldrar Måndag 11 juli  avfärd kl. 10.00 till Fjällnora Måndag 18 juli  avfärd kl. 9.00 till… Läs mer »