Redan som barn upplevde Erica psykisk ohälsa i from av depression och utmattningssyndrom. Hon är uppväxt i ett litet samhälle utanför Uppsala där alla kände alla.
När hon började skolan öppnades en ny värld, och hon kände plötsligt ingen. Från första dagen var Erica utsatt för mobbning och det fortsatte i olika former tills den dagen hon gick ut nian.

I början av gymnasiet gick hon in i väggen och fick diagnosen utmattningssyndrom, och var tvungen att vid två tillfällen hoppa av gymnasiet. Idag börjar Erica snart tredje årskursen i gymnasiet med distansundervisning. Hon har, mycket tack vare stödet från sin mamma och sina djur lyckats ta sig vidare.

Som Hjärnkollambassadör vill Erica nå lärare och andra vuxna om hur mobbning utvecklas. Hon berättar även om hur hon lärt sig hantera utmattning och tar sig vidare genom att hitta stödet av djur och andra.
Erica vill öka kunskapen hos unga och vuxna om psykisk ohälsa och att vem som helst kan vara utsatt av mobbning och må psykiskt dåligt.
Hon vill visa hur man kan anpassa sitt liv efter sin psykiska ohälsa och inte behöver ta samma väg som alla andra för att ta sig vidare i livet.