Under Anna-Karin Söderbergs föreläsning så får vi följa med på hennes resa genom mobbning, återkommande svåra depressioner, missbruk som är annat än alkohol och narkotika samt vad djuren betyder för hennes psykisk hälsa.

Född, uppvuxen och boendes i Uppsala. Med föräldrar som hade några av Sveriges värsta kriminella som vänner så var framtiden utstakad för mig och min bror enligt lärarna i skolan. Skolan gjorde inget för att stoppa mobbningen, på -70 talet när jag växte upp, då fanns inte NPF diagnoser. Mycket av mina problem berodde antagligen på ADHD/Asperger problematik. Lyckades inte lärarna få mig intresserad, då brydde jag mig inte om ämnet.

Anna-Karin lever idag med återkommande svåra depressioner och kämpar med att få verktyg för att både hantera depressionerna och matmissbruket. 

Verktyg till återhämtning och att föreläsa blev en vändpunkt

Det som gjorde att det vände för Anna-Karin var att en läkare gick utanför sitt kompetensområde och skickade upp henne till akutpsyk. Där fick hon de första verktygen till återhämtning. Att börja föreläsa för Hjärnkoll var också en vändpunkt, att få visa andra att det går att leva ett bra liv trots psykisk ohälsa. Som brukarrevisor inger man också hopp och kan visa andra att det går att återhämta sig tillbaka till arbetslivet.

Idag letar Anna-Karin ett arbete där hennes resurser och kunskaper tas tillvara. Hon vill genom sina föreläsningar öka förståelsen hos samhällets aktörer för vad det kan innebära att leva med psykisk ohälsa.

Anna-Karin berättar öppet om vilka spår mobbningen satt, vilka spår depressionerna sätter och hur det är att leva med en missbrukspersonlighet, samt vad djuren betyder för den psykiska hälsan.

Anna-Karin föreläser för alla som är intresserade och vill lära sig mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa.