Pskyprat

Podcast – Två nya avsnitt!

Lyssna på Vår Podcast “Psykprat” #15 Kurt Nyberg samtalar med Hjärnkollsambassadör Ylva Larsson Kurt Nyberg samtalar med Hjärnkollsambassadör Ylva Larsson om psykisk hälsa, beroende, insikter och att söka hjälp. #14 Kurt Nyberg samtalar med Hjärnkollsambassadör Petra Rohrer Kurt Nyberg samtalar med Hjärnkollsambassadör Petra Rohrer om sitt senaste Hjärnkollsseminarium under temat Samsjuklighet https://linktr.ee/Psykprat https://uppsala.hjarnkoll.se/psykprat-podd/

Eva Dozzi & Jan Ström

Tack för Psykiatriveckan!

Tack till alla som deltog i Psykiatriveckan i Uppsala län med temat Samsjuklighet Med över 700 lyssnare under förra veckan, är det tydligt att det finns ett starkt intresse för frågor kring psykisk hälsa. Psykiatriveckan hade inte varit möjlig utan engagemanget från våra deltagare, föreläsare och samarbetspartners. För de som inte kunde närvara, har vi… Läs mer »

Psykiatriveckan 2023

Psykiatriveckan 2023 i Uppsala län erbjuder en rad föreläsningar med temat Samsjuklighet. Ett axplock av dessa föreläsningar nedan.   Starta Psykiatriveckan med Kurt Nyberg, ordförande för Hjärnkoll Uppsala län och Hjärnkollsambassadör. Kurt kommer att inviga veckan med en inblick i vad deltagarna kan förvänta sig och varför det är så viktigt. Detta är en möjlighet… Läs mer »

Therese Netzell

Hjärnkollambassadör Therese Netzell  föreläser om Skolplikt – javisst men vem bär ansvaret när det inte fungerar? Välkommen till ett tankeväckande Hjärnkollseminarium med vår Hjärnkollsambassadör, Therese Netzell. Detta är ett aktuellt och viktigt ämne som berör många. Är det skolan, hemmet eller eleven själv? En berättelse om bemötande och strävan efter förståelse, där Therese speglar skilda perspektiv dels utifrån sin… Läs mer »

Äppleträd

Veckans händelser!

  Hjärnkollsseminarium med Petra Rohrer & Kurt Nyberg: Vi är glada att rapportera om ett extra insatt Hjärnkollsseminarium som ägde rum tisdagen den 24 oktober. Seminariet fokuserade på ämnet samsjuklighet och inkluderade ett givande samtal mellan vår egen Hjärnkollsambassadör samt vice-ordförande för Hjärnkoll Uppsala län, Petra Rohrer, och Hjärnkoll Uppsala läns Ordförande och Seniorambassadör Kurt… Läs mer »

World Mental Health Day 2023

Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet för alla. Alla ska skyddas mot risker för psykisk ohälsa. Ändå har var åttonde människa på jorden psykiska besvär som påverkar hela deras levnadssätt; fysisk hälsa, välbefinnande och samspel med andra personer. Alla ska ha rätt till tillgänglig och acceptabel vård, liksom rätt till frihet, oberoende och inkludering i… Läs mer »

Kulturnatten 2023 i Uppsala

Kulturnatten 2023 i Uppsala blev en minnesvärd och betydelsefull händelse tack vare samarbetet mellan Hjärnkoll Uppsala Län, SPES Uppsala, SuicideZero, Uppsala kommun och Svenska Kyrkan. Det var en kväll som fylldes med engagemang, samtal och konstnärliga uttryck, och vi är stolta över att ha fått vara en del av den. Vi inledde kvällen genom att dela… Läs mer »

Jessica Stigsdotter Axberg

Hjärnkollsseminarium med Jessica Stigsdotter Axberg: Ansiktstid för Att Våga Möta Sig Själv och Sina Rädslor Har du någonsin funderat över hur du kan möta dig själv och dina rädslor på ett konstruktivt sätt? Är du anhörig till någon med ADHD, Asperger eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Då har vi en digital föreläsning som du inte… Läs mer »

Nytt förslag Strategi för Psykisk Hälsa

Hjärnkoll Uppsala Vid Seminariet om Nationell Strategi för Psykisk Hälsa och Suicidprevention Den 1 september 2023 var en betydelsefull dag då Hjärnkoll Uppsala hade möjligheten att delta vid seminariet där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen presenterade sin nya nationella strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Bakgrund: Sedan sommaren 2020 har en omfattande insats pågått för att ta… Läs mer »

Hjärnkoll Uppsala Läns Kickoff 2023:

Hjärnkoll Uppsala Läns Kickoff 2023: En Dag på Slottsbiografen för Gemensam Reflektion och Framtidsplanering Vi är glada över att dela med oss av dagens spännande händelser från vår kickoff på Slottsbiografen. Idag samlades både ambassadörer och styrelse för en givande och tankeväckande dag. Här är en sammanfattning av vad vi gjorde: Filmvisning och Ambassadörers Brev… Läs mer »