Jill C Faulkner

Tema: Huvudämne Autism/asperger
Föreläser geografiskt: Hela Sverige.

Föreläsningar:
• Vad är Autism?
• Stresshantering
• Arbetsliv
• Bemötande

Om Jill:

Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld.

Med hjälp av tidiga insatser som specialskola och LSS-boende ökade förståelsen åt båda håll och Jills liv började fungera mycket bättre. Efter att ha vuxit upp med ett kontinuerligt stöd av samhälle och familj har hon idag ett fungerande liv och en djup förståelse för många aspekter av livet med diagnos. Hon är ett bevis på att svagheter kan vändas till styrkor och det är precis det hon hon ger tillbaka till samhället med det jobb hon utför som professionell föreläsare och mentor.

Hon berättar öppet om hur det är att få utbrott, om vad omvärlden kan göra, om gränsdragningsproblematik, självmedicinering, yrkesliv och om hur det är att skaffa och behålla vänner när man inte alltid vet vad man ska göra med dem.