Under Jill Faulkners föreläsningar får vi följa hennes livshistoria som autistisk – från barndomsåren, genom skolåldern fram till idag när hon som vuxen är en framgångsrik entreprenör som banar väg för andra med NPF.

Från att ha varit oförstådd och arg till att med hjälp av rätt stöd och insatser få de verktyg som hon och omgivningen behövde för att överbrygga de problem som fanns.

Skoltiden
När det var dags att börja skolan förändrades kraven, tillvaron och förväntningarna.
Förändringen ledde till mer och mer frustration hos Jill – det som var svårt blev mer
och mer påfrestande och till slut blev situationen ohållbar. Vredesutbrott, svårt att
hänga med i skolan, psykiska och fysiska symtom på ohälsa.

Jill som börjat skolan med stor motivation och lust att lära halkade efter mer och mer,
hon kunde inte längre ta till sig av undervisningen, sinnesintryck och känslor blev
överväldigande och när det blev för mycket exploderade hon. Omvärlden förstod inte
Jill, hon förstod inte omvärlden och levde i tron om att det var något fel på henne, att
hon inte hörde hemma någonstans. Ingen annan reagerade ju som hon. Ingen annan
blev så våldsam att det enda sättet de vuxna runt henne kunde ta till var nedläggning
och fasthållning tills hon blev så utmattad att hon inte längre orkade. Hennes
okontrollerbara ilska resulterade i skuldkänslor och en ännu större upplevelse av
annorlundaskap som bara skapade hinder i livet.

Diagnosen blev en vändpunkt
Som 10-åring utreddes hon för autism och fick diagnosen Aspergers syndrom. Det
låste upp möjligheterna till hjälp och stöd för att förstå sig själv, sina känslor och
omvärlden. Sakta men säkert började livspusslet falla på plats – motivationen kom
tillbaka och hon kunde ta igen det hon missat i skolan, hon fick hjälp att lära sig vad
diagnosen innebär för henne och strategier för att hantera situationer som tidigare
varit ohanterliga. Det här blev startskottet för den brokiga resa som bidragit till den
enorma passion och driv att bana väg för andra med NPF – neuropsykiatriska
funktionsvariationer.

I dag är Jill en framgångsrik föreläsare, entreprenör och författare som driver två
företag. Hon utbildar och informerar inom NPF och är en av initiativtagarna bakom
Butik Spektra, en arbetsplats av och för personer med NPF. Med sitt arbete visar hon
att vi med små medel kan göra enorma förändringar och låsa upp förmågor som låter
fler människor i samhället lyckas och komma till sin fulla rätt.

Med lång erfarenhet och stor närvaro tar Jill med sin publik på en resa mot att förstå
autism och NPF. Erfarenheter och strategier varvas med fakta och med humor får
hon även de tunga, svåra bitarna lättillgängliga.